biografie saskia leefsma

Na haar bibliotheekopleiding werkte Saskia Leefsma vanaf 1980 in verschillende bibliotheken in Engeland en Nederland.

In maart 2010 voltooide zij een master culturele informatiewetenschap met een onderzoek naar de toegankelijkheid van het werk van overleden kunstenaars onder de titel Postuum beheer.

Vrienden en nabestaanden treffen een veelal onontgonnen collectie aan. Het ontbreekt hen vaak aan kennis of middelen om het werk adequaat te inventariseren.

Leefsma is er van overtuigd dat met een goed advies en  wat begeleiding dergelijke collecties aan de vergetelheid kunnen ontkomen.

Zij gelooft ook dat met simpele middelen kunstenaars zelf in staat zijn hun werk doeltreffend te beheren en daar veel baat bij hebben.