links en
                informatiebronnen


inspiratiebronnen

Collectie Rini Leefsma Nagtegaal
Het gegevensbeheer van deze collectie is sinds 1993 onder de hoede van Artdata.
Bekijk hier een selectie uit haar werk of ga naar haar complete oeuvre.

kennisbronnen

Art360
Boekmanstichting
DEN kennisinstituut cultuur en digitalisering

Erfgoedacademie
Netwerk Digitaal Erfgoed
RKD Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis


andere bronnen

(voormalig) Armando Museum / MOA | Museum Oud Amelisweerd
Barry Daniels studio archive
Bierumer School
Digitaal Kunstbeheer
Dutch Culture
Eja Siepman van den Berg

Francisca Tollenaar
Harry van Kruiningen
Jan Pieter van den Bos
Krisztina de Chȃtel
Manja Kindt