Artdata combineert de inhoudelijke kennis van de kunstenaar met de praktische ervaring van de bibliothecaris. Zo ontwikkelt zich een digitale oeuvre catalogus waaruit op voorspraak van de kunstenaar selecties mogelijk zijn op b.v. titel, thema, materiaal of jaar. Klanten en zakenpartners hebben zo een selectieve toegang tot het werk. En ook de boekhouder wil wel eens een overzicht.

Een goed beheer bij leven maakt het postuum beheer, door familie, vrienden of curatoren, een stuk makkelijker. Ook dat kan een reden zijn om inventarisatie van eigen werk te beschouwen als wezenlijk onderdeel van de beroepspraktijk.  


Artdata biedt advies en begeleiding. Dit levert samen met de kennis en inzet van kunstenaar of nabestaanden een bestendige oplossing voor actueel en postuum beheer van kunstwerken.

Als basis dienen de (internationale) standaarden voor uitwisseling en blijvende toegankelijkheid van gegevens.